Αναβολή της EXPO CORFU 2020 για τις 25-26-27 Απριλίου 2020

1 1

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα παρακάτω: 

 

Πρώτον, την τελευταία εκτίμηση κινδύνου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC, 2/3/2020), που εκτιμάται ότι ο κίνδυνος εμφάνισης επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19 είναι στη χώρα μας μέτριος προς υψηλός, ενώ σε Παγκόσμιο επίπεδο ο βαθμός επικινδυνότητας για τη μετάδοση και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 σε πολύ υψηλό.

 

 

Επιπλέον η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση των υπαίθριων συναθροίσεων , η αναβολή και η ακύρωση μεγάλων και μικρών επιχειρηματικών γεγονότων Πανελλαδικά αλλά και Παγκόσμια τις τελευταίες ημέρες, δημιουργεί έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες για την πετυχημένη διεξαγωγή της EXPO CORFU 2020 Τρόφιμα, Ποτά, Επαγγελματικός/ Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 14-15-16 Μαρτίου 2020.

 

Σεβόμενοι πρωτίστως την υγεία των επισκεπτών, των εκθετών και των εργαζόμενών μας για την EXPO CORFU 2020 και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα παραπάνω σας ανακοινώνουμε η EXPO CORFU 2020 Τρόφιμα, Ποτά, Επαγγελματικός/ Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός αναβάλλεται για τις 25-26-27 Απριλίου στο Νέο Λιμάνι Κέρκυρας.

 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε πως οι δράσεις και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που ήταν αρχικά προγραμματισμένα για τις 14-15-16 Μαρτίου 2020 στη διάρκεια της EXPO CORFU 2020 θα μεταφερθούν στις νέες ημερομηνίες παράλληλα με τη διεξαγωγή της EXPO CORFU 2020 στο Νέο Λιμάνι Κέρκυρας στις 25-26-27 Απριλίου 2020. Θεωρούμε βασικό μας στόχο να στηρίξουμε με σεβασμό και υπευθυνότητα το εμπορικό γεγονός που προάγει την τοπική επιχειρηματικότητα και αναπτύσσει επιχειρηματικά την κοινωνία προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες.

 

 

Γι’ αυτό το λόγο όλη η ομάδα της Exantasgreece συνεχίζει να προσπαθεί και δεσμεύεται να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο για την επιτυχία της EXPO CORFU 2020 στις 25-26-27 Απριλίου 2020.

 

 

 

Ανακοίνωση της Exantasgreece για την αναβολή της EXPO CORFU 2020 και ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες.

 

Σχόλια

Similar Articles