Το σπήλαιο Γράβα Γαρδικίου στην Κέρκυρα!

1 3

 

Βρίσκεται στις νότιες υπώρειες του όρους Παντοκράτωρ Αγ. Ματθαίου μέσα σε ελαιώνα, σε υψόμετρο 60 μ. και απέχει 300 μέτρα από τη βυζαντινή οχύρωση Γαρδικίου.

 

 

Είναι οριζόντιο σπήλαιο, με δύο εισόδους και μήκος περίπου 20 μ.

Στη νοτιοανατολική είσοδό του παρατηρούνται μεγάλες καταπτώσεις βράχων, που υποδηλώνουν μεγαλύτερη έκταση του σπηλαίου κατά το παρελθόν.

Οι ανασκαφικές τομές έφεραν στο φως λίθινα εργαλεία από πυριτόλιθο, ένα διάτρητο κυνόδοντα ελάφου και υπολείμματα από θηρευμένα ζώα.

 

 

Η έρευνα έδειξε ότι η κατεργασία των εργαλείων γινόταν εντός του σπηλαίου.

Με βάση τα τεχνικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά τους εντάχθηκαν σε δύο χρονολογικούς ορίζοντες, που ανήκουν στις ύστερες φάσεις της Ανώτερης Παλαιολιθικής περιόδου (20.000-13.000 έτη πριν από σήμερα).

Τα οστά ζώων προέρχονται από τις οικογένειες των ελαφιδών, των ιππιδών, των βοοειδών, των συιδών (αγριόχοιρων) και των σαρκοφάγων ζώων.

 

 

Η παρουσία τους συμβαδίζει, εν πολλοίς, με τις γεωλογικές ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τις τελευταίες παγετώδεις περιόδους, η Κέρκυρα ήταν ενωμένη με την αντικρινή Ήπειρο.

 

 

Η εξερεύνηση του σπηλαίου έγινε μαζί με τον ερευνητή σπηλαιολόγο René van Vliet

 

Μελιδης Αλεξανδρος

 

Images by Αlexandros Melidis G.

 

www.mykerkyra.com

 

Σχόλια

Similar Articles