Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, Κέρκυρα, Ελλάδα
A
B Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, Κέρκυρα, Ελλάδα