Πλατεία Δημαρχείου, Κέρκυρα, Ελλάδα
A
B Πλατεία Δημαρχείου, Κέρκυρα, Ελλάδα