Εκδηλώσεις

1

Κάθε Σάββατο
Σάββατο live music @ Μπρούσκο

1

Κάθε Σάββατο
Σάββατο Live music @ Apomero

1

Κάθε Σάββατο
Σάββατο Live music @ Φωλιά της γεύσης

1

Κάθε Σάββατο
Σάββατο Live music @ Τσαντσαμίνι

5

Κάθε Τετάρτη
Latina Fiesta @ Cygnus
Διαφήμιση