Η άνοια (Dementia) είναι ένα σοβαρό νευρολογικό σύνδρομο, που ως κύριο χαρακτηριστικό του έχει την  έκπτωση ή την απώλεια της γενικότερης νοητικής κατάστασης ενός ατόμου που προηγουμένως δεν ήταν εξασθενημένο. Η άνοια εκδηλώνεται κυρίως σε ανθρώπους ηλικίας πάνω από 65 ετών. Στην Ελλάδα εκτιμάται πως υπάρχουν πάνω από 150.000 άτομα που πάσχουν από τη νόσο. Η κυριότερη μορφή άνοιας είναι η νόσος του Alzheimer.

Τα κυριότερα συμπτώματα της άνοιας είναι γνωστικά όπως είναι οι διαταραχές μνήμης, οι διαταραχές λόγου, οι διαταραχές αντίληψης του χώρου, η δυσκολία προσοχής, η δυσκολία στον χρονικό προσανατολισμό, η αδυναμία εκτέλεσης δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι συμπεριφορικά μεταξύ των οποίων βρίσκονται η απρεπής συμπεριφορά, οι αλλαγές στην προσωπικότητα, το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές στον ύπνο, οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις και κινητικά συμπτώματα.

Η συμβολή της λογοθεραπείας στην άνοια

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ανάμεσα στα βασικά συμπτώματα της νόσου είναι τα ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμη η λογοθεραπεία, ούτως ώστε να συμβάλλει στην επιβράδυνση της μείωσης των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. Φυσικά, στο βαθμό που αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό,  καθότι στην συντριπτική τους πλεοψηφία οι μορφές της άνοιας είναι μη αναστρέψιμες. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις ασθενών απαντώνται δυσκολίες κατάποσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο θεραπευτής μπορεί να δουλέψει με το άτομο για να διασφαλίσει την ανάπτυξη αντασταθμιστικών στρατηγικών που θα προστατεύσουν το άτομο από τον πνιγμό. Επίσης, η λογοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει και προληπτικά στην τρίτη ηλικία με ασκήσεις και δραστηριότητες ενδυνάμωσης του νου.

Κωνστάντη Σπ. Αναστασία Λογοθεραπεύτρια -Φωνοθεραπεύτρια Δ/νση: Σπύρου Γαρδικιώτη 13, Νεό Λιμάνι Κέρκυρα Τηλ: 26610 43003/6987247127 konstanti_anastasia@yahoo.gr
Πηγή

American Speech-Language-Hearing Association (2005). The Roles of Speech-Language Pathologists Working with Individuals with Dementia-Based Communication Disorders: Technical Report [Technical Report]

Sadock, Benjamin James Sadock, Virginia Alcott (2008). Kaplan & Sadock’s concise textbook of clinical psychiatry  [Ανακτήθηκε στις  10-03-2018]

Συνεργάτες
Επιμέλεια Κειμένου: Άντα Κυριαζή
Φωτογραφικό Υλικό: Pixabay
Share this Post

Newsletter

Λάβετε πρώτοι τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του mykerkyra.

Subscribe